Формування лексико-граматичної сторони мовлення дітей дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення засобами інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У кваліфікаційній роботі охарактеризовано особливості розвитку лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення та доведено необхідність корекційного впливу щодо формування його складових; з’ясовано місце і роль цифрових ігор та вправ в системі корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення; розроблено та експериментально перевірено ефективність впливу системи цифрових ігор та вправ на рівень розвитку лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення; надано рекомендації щодо їх використання в корекційно-розвитковій роботі вчителя-логопеда.
Опис
Ключові слова
Діти з порушеннями мовлення, загальний недорозвиток мовлення, інформаційні технології
Бібліографічний опис
Анічхіна В. Формування лексико-граматичної сторони мовлення дітей дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення засобами інформаційних технологій: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / наук. кер. Ганна Мицик. – БДПУ, 2021. – 94 с.