Зміст диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто проблему диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та її місце в системі професійного навчання у педагогічних закладах вищої освіти. Зазначається, що дисципліна «Хорове диригування», яка входить до складу «Практикуму диригентсько-хорової підготовки», є складовою фахового блоку професійної системи підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Вона включає у себе знання, вміння й навички диригентської діяльності та організації хорового колективу. Обґрунтовано ефективність індивідуальної форми навчання диригуванню, яка обумовлена специфікою хорового диригування як виконавського мистецтва та сприяє формуванню особистісної професіограми кожного студента. Автором виділено міжпредметні зв’язки курсу «Хорове диригування» з іншими дисциплінами, що забезпечують у комплексі фахову підготовку студента, а також посилюють його професійно-педагогічну спрямованість. У статті проаналізовано теоретичні погляди та педагогічні принципи представників українських диригентсько-хорових шкіл, якими створено унікальні наукові та педагогічні системи формування диригента. Спираючись на основні положення цих систем автором було розроблено зміст диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої освіти з урахуванням регіонального компоненту (Запорізький край, Північне Приазов’я), що представлений творами відповідних композиторів. У статті представлено поетапне становлення вчителя музичного мистецтва як фахівця-хормейстера. Поданий докладний зміст диригентсько-хорової підготовки здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» за курсами. Висвітлено основні навички, що ускладнюються та удосконалюються в процесі диригентської діяльності. Визначено роль регіонального компоненту в змісті навчальних програм та його сприяння збереженню культурних традицій регіону.
Опис
Ключові слова
Майбутні вчителі музичного мистецтва, диригентсько-хорова підготовка, диригентська діяльність, хоровий колектив, future music art teachers, choral-conducting training, conducting activity, choir
Бібліографічний опис
Григор’єва В. Зміст диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої освіти / Вікторія Григор’єва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 211–217.
Зібрання