Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво “Науковий світ”
Анотація
Дисертацію присвячено актуальній темі виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти. Шляхом теоретичного аналізу визначено сутність поняття «вихованість у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції» як динамічну, особистісну характеристику дитини, що визначається зацікавленістю медіапродукцією та подальшим усвідомленням провідних мотивів її використання, сформованістю початкових знань про масмедіа, готовністю до обговорення сприйнятого медіаконтенту та орієнтацією на дотримання правил культурного використання медіапродукції Уточнено компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний), критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий з відповідними показниками) та рівні вихованості у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції (високий, середній, низький). Уперше визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти (удосконалення теоретико-методичної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти щодо виховання основ культури використання медіапродукції у дітей старшого дошкільного віку; педагогізація батьків з питань виховання у дітей основ культури використання медіапродукції; створення предметно-ігрового медіасередовища з метою збагачення досвіду дітей щодо використання медіапродукції; збагачення змісту освітнього процесу, орієнтоване на виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції).
Опис
Ключові слова
виховання, діти старшого дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, культура використання, медіакультура, медіапродукція, педагогічні умови
Бібліографічний опис
Семеняко Ю. Б. Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Юлія Борисівна Семеняко ; Бердянський державний педагогічний уныверситет. – Київ : Інститут проблем виховання. – 2019. – 25 с.
Зібрання