Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто специфіку історизму романів виховання “Люборацькі” А. Свидницького, “Der grüne Heinrich” Ґ. Келлера, “Die Akten des Vogelsangs” В. Раабе, “Effi Briest” Т. Фонтане. А. Свидницький та І. Нечуй-Левицький зображують негативні впливи дискримінаційної політики Російської імперії. Формування героїв Ґ. Келлера та Т. Фонтане також пов’язане з розбудовою Швейцарської конфедерації та Германської імперії О. фон Бісмарка. Історичний процес перетворення Німеччини у промислову країну наприкінці ХІХ ст. відтворено у романі В. Раабе.
Опис
The article deals with the specifics of historicism of the Bildungsromans of “Lіuboratski” by A. Svydnytskyi, “Der grüne Heinrich” by G. Keller, “Die Akten des Vogelsangs” by W. Raabe, “Effi Briest” by Th. Fontane. A. Svydnytskyi and I. Nechui-Leviyskyi depicts the negative effects of discriminatory policies of the Russian Empire. The formation of G. Keller and Th. Fontane’s heroes is also associated with the development of the Swiss Confederation and the Germanic Empire in the times of O. von Bismarck. The historical process of transformation of Germany into an industrial country in the late 19th century is reproduced in the novel by W. Raabe.
Ключові слова
Роман виховання, історизм, історичний дискурс, порівняльна типологія
Бібліографічний опис
Чик О. Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст. / Ольга Чик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 175–184.
Зібрання