Проектування та організація інклюзивного середовища : силабус на 2023 – 2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Проектування та організація інклюзивного середовища" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". Мета курсу: оволодіння теоретико-методологічними, нормативно-правовими, організаційно-методичними основами проєктування і функціонування інклюзивного середовища; формування готовності магістра до професійної діяльності, партнерської взаємодії з гетерогенними групами в інклюзивному просторі; професійно-особистісний розвиток фахівця. Предмет курсу: технологіями проектування, створення і функціонування інклюзивного середовища.
Опис
Syllabus "Design and organization of an inclusive environment" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social pedagogy."
Ключові слова
проектування інклюзивного простору, модель інклюзивного закладу освіти, принципи універсального дизайну, design of an inclusive space, model of an inclusive educational institution, principles of universal design
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Проектування та організація інклюзивного середовища : силабус на 2023 – 2024 навчальний рік для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 5 с.