Державна політика у сфері підготовки фахівців для роботи на селі на прикладі вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя
Анотація
У статті розкриваються проблеми кадрового забезпечення закладів дошкільної освіти села, проаналізовано сучасний стан політики держави в сфері підготовки вузькофахових фахівців для роботи на селі на прикладі вчителя-логопеда, визначені основні чинники низької ефективності освітнього кадрового потенціалу в сільській місцевості. Акцентується увага на тому, що село продовжує залишатись мало привабливим для молодих фахівців, простежується їх неготовність до професійної діяльності в реаліях сучасного українського села. Робляться висновки про необхідність внесення змін у зміст професійної підготовки логопедів, узагальнення досвіду надання логопедичної допомоги на села і розробки технологічної моделі підготовки логопедів для сільської місцевості, формування професійних компетентностей щодо місця діяльності, що дозволяють створювати умови для корекційно-розвиткової роботи на рівні дошкільного навчального закладу з дітьми, що мають вади мовлення. Одним з ключових напрямків вдосконалення змісту професійної підготовки логопедичних кадрів вбачаємо в модернізації змісту освітніх програм професійної підготовки логопедів, введення навчальних дисциплін метою яких є формування у студентів готовності до роботи за фахом в сільській місцевості на рівні закладу дошкільної освіти, визначення змісту таких навчальних дисциплін та навчально-методичному їх забезпеченні.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Державна політика у сфері підготовки фахівців для роботи на селі на прикладі вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти / Г. М. Мицик // Наукові записки: Серія психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – Вип. 2. – С. 46–52.
Зібрання