Формування механізму корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки УАД
Анотація
Видавничо-поліграфічна галузь увійшла в нові соціально-економічні умови господарювання і сьогодні, маючи відповідний рівень концентрації і спеціалізації, орієнтується на відповідні обсяги виробництва, впровадження сучасних технологій з використанням прогресивних матеріалів, що пристосовано до ринкових відносин. Важливим є розроблення стратегії розвитку ВПД, що забезпечує ефективний розподіл і використання усіх наявних ресурсів, і перехід до управління на основі аналізу та прогнозів. Встановлено, що запропонований внутрішній механізм корпорації ВПД в умовах корпоративного сектору зміщує акценти з максимізації прибутку, які характерні для приватного підприємства, на задоволення інтересів власників, а також інших учасників корпоративних відносин. Визначено, що з метою створення сприятливих умов для видавничого бізнесу необхідно сформувати розвинений цивілізований видавничий ринок
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сидорченко Т. Формування механізму корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної діяльності / Євген Палига, Тетяна Сидорченко // Наукові записки УАД. Сер. : Економічні науки. - Львів : Наукові записки УАД2022. - Вип.1. - С. 104-112
Зібрання