Бізнес-планування : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р., 2ФС, 2ЕК

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою навчальної дисципліни «Бізнес-планування» є надання студентам ґрунтовних знань з бізнес-планування та підприємницької діяльності, оволодіння інструментарієм розробки бізнес-планів та прийняття ефективних господарських рішень з огляду на сучасні економічні реалії та українське законодавство. Основними завданнями є формування чіткого уявлення про те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не тільки від наявності стартового капіталу і підприємницького хисту, а й від знання закономірностей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях й вміння їх ефективно застосовувати; набуття навичок розробки бізнес-планів та практичного використання мікроекономічного аналізу в підприємницькій діяльності й в бізнесі. Зміст курсу: Зміст і значення економічної діяльності суспільства. Економічна природа бізнесу і підприємництва. Загальна теорія ринку. Типи ринкових структур. Етичні норми ділового спілкування. Формування ідей бізнесу та їх обґрунтування. Вибір способу входження у бізнес. Маркетингове дослідження ринку. Принципи та послідовність розробки бізнес-плану. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. Вибір оптимальної форми оподаткування бізнесу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис