Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я людини

Анотація
У збірнику вміщено наукові статті, які висвітлюють актуальні питання теоретико-методичних, валеологічних та психолого-педагогічних аспектів фізичного виховання і спорту різних верств населення, професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, фітнесу, фізичної реабілітації, туризму й рекреації, сучасних аспектів фізичної реабілітації та адаптивної фізичної культури, еколого-біологічні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді, а також проблеми довкілля, фізичного виховання та спорту в суміжних наукових сферах: міждисциплінарних зв'язках.
Опис
Ключові слова
Довкілля, фізичне виховання, спорт, здоров’я людини
Бібліографічний опис
Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я людини : зб. наук. матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2023 р.) №6 / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ : БДПУ, 2023. – 257 с.