Силабус навчальної дисципліни "Електронні освітні ресурси в початковій школі"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу. Метою викладання навчальної дисципліни «Електронні освітні ресурси в початковій школі» є навчити здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта використовувати електронні освітні ресурси та інтернет-технології для підвищення якості освітнього процесу в початковій школі; формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в галузі проектування електронних освітніх ресурсів; підготовка здобувачів першого рівня вищої освіти до реалізації освітнього процесу в електронному освітньому середовищі. Предметом курсу є вивчення концепцій, методів та практичних навичок, необхідних для успішного впровадження електронних освітніх ресурсів в освітній процес початкової школи. Курс охоплює такі аспекти, як використання та розробка освітніх веб-сайтів, мультимедійних матеріалів, інтерактивних завдань та тестів, планування уроків з використанням електронних освітніх ресурсів, а також питання цифрової безпеки та етики в освіті.
Опис
Ключові слова
освітній процес, електронні освітні ресурси, початкова школа, інтерактивне навчання, онлайн-навчання, цифрова безпека, ефективне використання ІКТ
Бібліографічний опис