Кафедра початкової освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Силабус навчальної дисципліни "Електронні освітні ресурси в початковій школі"
    (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Мухіна, Тетяна Євгеніївна
    Мета та предмет курсу. Метою викладання навчальної дисципліни «Електронні освітні ресурси в початковій школі» є навчити здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта використовувати електронні освітні ресурси та інтернет-технології для підвищення якості освітнього процесу в початковій школі; формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в галузі проектування електронних освітніх ресурсів; підготовка здобувачів першого рівня вищої освіти до реалізації освітнього процесу в електронному освітньому середовищі. Предметом курсу є вивчення концепцій, методів та практичних навичок, необхідних для успішного впровадження електронних освітніх ресурсів в освітній процес початкової школи. Курс охоплює такі аспекти, як використання та розробка освітніх веб-сайтів, мультимедійних матеріалів, інтерактивних завдань та тестів, планування уроків з використанням електронних освітніх ресурсів, а також питання цифрової безпеки та етики в освіті.