Практикум вокально-хорової підготовки : силабус навчальної дисципліни, 2 курс

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Силабус навчальної дисципліни "Практикум вокально-хорової підготовки" складений згідно навчальному плану та ОПП, містить анотацію дисципліни, її опис, мету вивчення, завдання, тематичний план та критерії оцінювання результатів навчання, політику оцінювання, літературу для вивчення дисципліни, питання до екзамену.
Опис
Ключові слова
стрій, ансамбль, звукоутворення, диригентська схема, амплітуда, хорова партитура, виконавська воля
Бібліографічний опис