Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 18
 • Документ
  Танцювальні проєкти : силабус навчальної дисципліни, 2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Кривунь, Наталія Сергіївна
  Мета та предмет курсу: є формування у майбутніх фахівців власного виконавського стилю, розвиток креативного мислення та готовності застосовувати в професійні діяльності нестандартні хореографічні знахідки.
 • Документ
  Народознавство та хореографічний фольклор України : силабус освітньої компоненти на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Тараненко, Юлія Петрівна
  Мета та предмет дисципліни: засвоєння базових знань з дисципліни «Народознавство та хореографічний фольклор України»; розширення і поглиблення знань з історіографії, етнографії і фольклористики, їх методології і методик, сучасної проблематики; формування вміння зберігати та примножувати моральні, культурні, національні цінності українського народу засобами хореографічного мистецтва; розвиток вміння проєктувати діяльність з хореографічного фольклору України, зокрема Запорізького краю, підвищення загального культурно-освітнього та професійного рівня майбутніх хореографів.
 • Документ
  Чирлідинг : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Кривунь, Наталя Сергіївна
  Мета та предмет курсу: є практичне ознайомлення з одним із видів спортивної діяльності – чирлідинг, який включає в себе поєднання елементів акробатики, гімнастики, танцю.
 • Документ
  Теорія та методика роботи з хореографічним колективом : силабус навчальної дисципліни для здобувачів І рівня (бакалаврського) спеціальності 024 "Хореографія"
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Мартиненко, Олена Володимирівна
  Мета та предмет курсу: підвищення загального культурно-освітнього та професійного рівня майбутніх керівників хореографічних колективів з урахуванням сучасних освітніх вимог та соціальних запитів; засвоєння змісту традиційних та сучасних інноваційних методик роботи в хореографічному колективі; формування вмінь застосовувати набуті знання та міждисциплінарні зв’язки в професійній діяльності, генерувати креативні ідеї та дотримуватися правил академічної доброчесності.
 • Документ
  Стретчинг : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Кривунь, Наталя Сергіївна
  Мета та предмет курсу: є практичне ознайомлення здобувачів вищої освіти з комплексами вправ, направлених на розвиток гнучкості тіла та рухливості суглобів.