Теорія музики і сольфеджіо : силабус на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Організація професійного музичного слуху і розвиток у студентів звуковисотних, метроритмічних, структурних слухових уявлень, музичної пам'яті і аналітичного мислення, необхідних для професійного сприйняття музики та активному використанню в художньо-мистецькій і музично-педагогічній практиці.
Опис
1. Лютько Л. П. Теорія музики І курс : навчальний посібник для студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Дніпро : Ліра, 2017. 100с. 2. Лютько Л. П. Теорія музики ІV курс : навчальний посібник для студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Дніпро : Ліра, 2019. 116с. 3. Лютько Л. П. Теорія музики ІІ курс : навчальний посібник для студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки, 2018. 112с. 4. Лютько Л. П. Теорія музики ІІІ курс : навчальний посібник для студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки, 2019. 108с. 5. Одноголосні диктанти на основі популярних мелодій естрадної та джазової музики. Комплекс навчально-методичного забезпечення для музичної школи (музичного відділення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, школи естетичного виховання). / Упор. : А. А. Бібко, Н. М. Портна, Ж. В. Борисевич, Г. В. Дюміна, М. В. Кочарян, Л. М. Лисенко, Л. О. Федорова, Г. О. Юріна. К. : ДМЦНЗКМ,2016. 6. Смаглій Г. А. Основи теорії музики : підруч. X. : Факт, 2015. 325с. 7. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.1. Харків: Факт,2015 8. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.2. Харків: Факт,2015 9. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.3. Харків: Факт,2016 10. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.4. Харків: Факт,2016 11. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.5. Харків: Факт,2018 12. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.6. Харків: Факт, 2008, 2010,2019 13. Фурдуй Ю. В. Теорія музики: навчальний посібник для викладачів музичної школи. І рівень, ІІ частина. Дніпро: ЛІРА, 2019. 176 с. 14. Фурдуй Ю. В. Теорія музики: навчальний посібник для викладачів музичної школи. І рівень, І частина. Дніпро: ЛІРА, 2019. 160 с. 15. Фурдуй Ю. В. Теорія музики: робочий зошит для учнів музично школи. І рівень, ІІ частина. Дніпро: ЛІРА, 2019. 148 с. 16. Фурдуй Ю. В. Теорія музики: робочий зошит для учнів музичної школи. І рівень, І частина. Дніпро: ЛІРА, 2019. 120 с. 17. Фурдуй Ю., Бондаренко А., Карпенко С., Шишлянкова Т., Лимарев О. РИТМ. Збірник вправ. Дніпро: Ліра, 2019. 165 с. 18. Фурдуй Ю., Кулак Н., Король К., Грудницький В., Жук А., Фоміна А., Думінська В., Шифріна В., Давидкіна А. РИТМ. Збірка вправ. Дніпро: Ліра, 2019. 96 с. Додаткові 19. Афоніна О. С. Сольфеджіо 6. клас : Навч. посібник. К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2015. 20. Андрєєва О. Основи музичної грамоти [Текст]. Вид. 5-те випр. і допов. К. : Музична Україна, 1993. 136 с. :нот. 21. Барська З. Барви української народної пісні[Текст]: хрестоматія. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004.– 180 с. 22. Виноградов Г. Елементарна теорія музики і сольфеджіо [Текст] : навчальний посібник. Ч. 1-2. К. : Музична Україна, 1969. 198,[2]с. 23. Ганзіна Т. Правила з елементарної теорії музики [Текст] : посібник для учнів музичних шкіл та шкіл мистецтв. К. : Мелосвіт, 2002. 76 с.38 24. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики [Текст] : навчальний посібник. Харків : Фактор, 2004. 352с. 25. Павлюченко С. Елементарна теорія музики [Текст] : посіб. для муз. шк. та уч-щ. К. : Музична Україна, 1980. 158, [2]с. 26. Побережна Г. І. Загальна теорія музики [Текст] : підручник. К. : Вища школа, 2004. 303 с. :іл. 27. Поляковська С. П. Використання довідникових матеріалів з музичної грамоти [Текст] : для абітурієнтів вищ. навч. закладів культ. і мистецтв I-II рівнів акред.. Вінниця : Нова Книга, 2012. – 40с. 28. Поплавська Ю. О. Методика навчання музичної грамоти в початковій школі [Текст] : навчально-методичний посібник.3-тє змінене та допов. – Вінниця : Нова книга, 2007. 128с. 29. Смаглій Г. А. Основи теорії музики [Текст] : [підручник для навчальних закладів освіти, культури і мистецтв], 2-ге вид., допов. і переробл. Х. : Факт, 2001. 384с. 30. Смаглій Г. А., Маловик Л. В. Основи теорії музики : підруч. X. : Факт, 1998. 231с. 31. Шип С. Музична форма від звуку до стилю [Текст] : навчальний посібник. К. : Заповіт, 1998. 367, [1]с. 32. Юцевич Ю. Є. Музика [Текст] : словник-довідник. Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2003. 352с Інтернет-ресурси 33. Сольфеджіо у смартфоні: роздуми педагога-початківця. https://cutt.ly/8kfXyOA 34. Електронна бібліотека «Культура України». Музична грамота https://cutt.ly/akfXi5f 35. http://bdpu.org/ 36. http://bdpu.org/library.html 37. http://bdpu.org/primary_education.htm 38. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php 39. http://as-sol.net/index/poleznye_ssylki/0-8 40. http://golota.kiev.ua/soft_mozart/solfedjio_online.html 41. http://borovik.ucoz.ua/index/0-4 42. http://www.ippolitovec.ua/toeriya-muzyki/Solfedgio/ 43. http://intoclassics.net/news/2011-06-19-19793
Ключові слова
Бібліографічний опис