Лінійна алгебра : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета курсу: вивчення поняття лінійного перетворення в скінченновимірних просторах, розуміння його положення та ролі в загальній системі математичних знань та формування вмінь застосовувати отримані знання у конкретних ситуаціях, а також виховання алгебраїчної і теоретико-числової культури. Предмет курсу: система теоретичних положень та основних математичних методів дослідження, які застосовуються при вивченні математичних дисциплін; формування теоретико-методичних знань з теорії і практики навчання математики в сучасному закладі загальної середньої освіти.
Опис
Ключові слова
система лінійних рівнянь, матриця, ранг матрицi, визначник, векторний простiр, лiнiйний оператор, скалярний добуток, евклiдiв та унiтарний простори
Бібліографічний опис