Кафедра фізики та методики навчання фізики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 39
 • Документ
  Охорона праці, 1Фі : силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) на 2023-2024 н. р.
  (БДПУ, 2024) Бондаренко, Вікторія Володимирівна
  Силабус навчальної дисципліни“Охорона праці” містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Охорона праці 3Фі : силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) 2023-2024 н. р.
  (БДПУ, 2024) Бондаренко, Вікторія Володимирівна
  Силабус навчальної дисципліни “Охорона праці” містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Охорона праці, 2Фі: силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) 2023-2024 н. р.
  (БДПУ, 2024) Бондаренко, Вікторія Володимирівна
  Силабус навчальної дисципліни “Охорона праці” містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Фізика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Інформатика)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Бондаренко, Владислав Анатолійович
  Мета та предмет курсу: формування у здобувачів освіти цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту основ фундаментальних фізичних теорій, зокрема таких елементів знань: наукові факти, фізичні поняття, величини, моделі, принципи, закони; умінь практичного застосовування набутих знань, розвиток їх пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення, формування наукового світогляду та професійних якостей особистості; система наукових знань, що складає основу фундаментальних фізичних теорій та сфера їх практичного застосування.
 • Документ
  Фізика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Бондаренко, Владислав Анатолійович
  Мета та предмет курсу: формування у здобувачів освіти цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту основ фундаментальних фізичних теорій, зокрема таких елементів знань: наукові факти, фізичні поняття, величини, моделі, принципи, закони; умінь практичного застосовування набутих знань, розвиток їх пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення, формування наукового світогляду та професійних якостей особистості; система наукових знань, що складає основу фундаментальних фізичних теорій та сфера їх практичного застосування.