Кафедра фізики та методики навчання фізики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 8
 • Документ
  Фізика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Бондаренко, Владислав
  Мета курсу: формування у здобувачів освіти цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту основ фундаментальних фізичних теорій, зокрема таких елементів знань: наукові факти, фізичні поняття, величини, моделі, принципи, закони; формування умінь практичного застосування набутих знань; розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення, формування наукового світогляду та професійних якостей особистості. Предмет курсу: система наукових знань, що складає основу фундаментальних фізичних теорій та сфера їх практичного застосування.
 • Документ
  Охорона праці : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Сичікова, Яна Олександрівна
  Мета курсу: формування у майбутніх фахівців здатностей здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у здобувачів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Предмет курсу: вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також системи правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці.
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни "Теорія поля" для спеціальності: 014.08 Середня освіта ( Фізика та астрономія )
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Коломоєць, Ганна Геннадіївна
  Курс теорія поля є продовженням курсів загальної фізики «Електрика та магнетизм» та «Оптика». Даний курс призначений для вивчення фундаментальних теоретичних основ мікроскопічної електродинаміки (теорії поля), макроскопічної електродинаміки (електродинаміки суцільних середовищ), теорії хвиль, і набуття навичок застосування отриманих знань для розв’язання практичних задач.
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни "Механіка" на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Коломоєць, Ганна Геннадіївна
  У процесі вивчення курсу має сформуватися уявлення, що створення узагальнених теорій базується на величезному експериментальному матеріалі, який здобувається самовідданою працею вчених, інженерів, винахідників; що фізика основою сучасної техніки і технологій; що методи фізики широко використовуються в астрономії, хімії, біології та інших галузях.
 • Документ
  Силабус з дисципліни "Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах" підготовки магістрів, спеціальність 150 - "Прикладна фізика і наноматеріали"
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Коломоєць, Ганна Геннадіївна
  Дисципліна спрямована на формування уявлень про сучасні прилади, принцип дії яких заснований на використанні нанорозмірних та квантових ефектів, та про низькорозьмірні структури, на основі яких можливе створення таких приладів.