Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до виконання специфічних професійних функцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна ; ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”
Анотація
У науковій статті окреслено специфічні функції учителя фізичної культури, серед яких функція допомоги і страховки при виконанні учнями фізичних вправ, здоров’язбережувальна, профілактична та суддівська; визначено доцільність підготовки майбутніх учителів фізичної культури до їх виконання, обґрунтовано необхідність удосконалення змісту підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виконання специфічних професійних функцій, що реалізується у забезпеченні здобувачу вищої освіти вільного вибору навчальних дисциплін студентів.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі фізичної культури, підготовка, специфічні професійні функції, дисципліни вільного вибору студентів
Бібліографічний опис
Самсутіна Н. М. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до виконання специфічних професійних функцій / Н. М. Самсутіна // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 22-23 березня 2018 р.) / гол. ред. В. М. Пристинський. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна ; ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2018. – С. 426 –431.