Чирлідинг : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: є практичне ознайомлення з одним із видів спортивної діяльності – чирлідинг, який включає в себе поєднання елементів акробатики, гімнастики, танцю.
Опис
Purpose and subject of the course: there is a practical introduction to one of the sports activities – cheerleading, which includes a combination of elements of acrobatics, gymnastics, and dance.
Ключові слова
чирлідинг, акробатика, гімнастика, танець, номінації, Cheerleading, acrobatics, gymnastics, dance, nominations
Бібліографічний опис