Технології поствоєнної соціально-психологічної реабілітації : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Технології поствоєнної соціально-психологічної реабілітації" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітьно-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація". Мета курсу: підготовка компетентнісних фахівців, здатних на високому професійному рівні здійснювати соціально-психологічну реабілітацію постраждалих від війни осіб для післявоєнного відновлення якості життя українців та відбудови держави; ознайомлення здобувачів із сучасними технологічними підходами соціально-психологічної реабілітаційної роботи, техніками, прийомами ефективного відновлення травмованих війною людей; формування фахових компетентностей, етичних засад професійній діяльності.
Опис
Syllabus "Technologies of post-war socio-psychological rehabilitation" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Post-war socio-psychological rehabilitation."
Ключові слова
соціально-психологічна реабілітація, поствоєнна реабілітація, відновлення, методи, техніки, socio-psychological rehabilitation, post-war rehabilitation, recovery, methods, techniques
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Технології поствоєнної соціально-психологічної реабілітації : силабус на 2023–2024 навчальний рік для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітьно-професійної програми "Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація". - Запоріжжя, 2023. - 9 с.