Практикум з використання ІКТ в освіті : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування у студентів: загального уявлення про сучасні ІКТ технології та їх можливості для використання в освіті, розвинути вміння студентів використовувати ІКТ для планування, організації та проведення навчальних занять, оцінювання навчальних досягнень учнів, створення навчальних матеріалів та співпраці з колегами, сформувати в студентів навички критичного мислення щодо використання ІКТ в освіті та розуміння етичних аспектів їх застосування; загальних та фахових компетентностей як основних результатів навчання майбутніх учителів математики; позитивних мотивів навчання, цінностей та особистісно-професійних здібностей для ефективного здійснення майбутньої фахової діяльності на основі постійного самовдосконалення власного особистісно-професійного потенціалу.
Опис
Ключові слова
ІКТ, сервіси навчання, дистанційне навчання, інтерактивні технології
Бібліографічний опис