Система квазіпрофесійних завдань у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання та проведення уроків інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті окреслено актуальність проблеми використання квазіпрофесійних завдань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики до моделювання та проведення уроків в умовах варіативності початкової освіти. Здійснено короткий огляд сучасних наукових досліджень з означеної теми, що вказує на ефективність технології контекстного навчання здобувачів вищої освіти, механізмом реалізації якої виступає процес розв`язання ними квазіпрофесійних завдань. Визначено, що такими завданнями можуть бути проблемні (рефлексивні) лекції, дискусії, моделювання й аналіз педагогічних ситуацій, ділові ігри та ін. У роботі презентовано авторську систему квазіпрофесійних завдань, яку було використано під час експериментальної підготовки майбутніх учителів інформатики до моделювання та проведення уроків в умовах варіативності початкової освіти. Дидактичні квазіпрофесійні завдання пропоновано студентам для усвідомлення ними педагогічного моделювання як особистісно значущого процесу для професійної діяльності та формування основ його цілісного бачення. Методичні квазіпрофесійні завдання впроваджено для оволодіння майбутніми вчителями загальним алгоритмом педагогічного моделювання, а саме: формування вмінь планувати, здійснювати вибір ресурсного забезпечення, конструювати моделі уроків інформатики в умовах варіативності початкової освіти. Технологічні квазіпрофесійні завдання спрямовано на становлення в студентів здатності моделювати, реалізовувати й аналізувати урок інформатики (систему уроків) на основі впровадження сучасних навчальних технологій в умовах варіативності початкової освіти. Визначено, що включення авторської системи квазіпрофесійних завдань до змісту експериментального навчання дозволило майбутнім учителям якісно тренуватися в моделюванні та проведенні уроків інформатики в умовах варіативності початкової освіти, що значно підвищило рівень їхньої готовності до такої діяльності в реаліях Нової української школи та суттєво розвинуло педагогічне мислення.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нестеренко М. М. Система квазіпрофесійних завдань у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання та проведення уроків інформатики / М. М. Нестеренко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. — 2021. — Вип. 42 — Т. 2. — С. 46–54.
Зібрання