Соціально-педагогічні умовив адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті розглядається проблема забезпечення соціально-педагогічних умов адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти. Робиться акцент на тому, що у період воєнного стану цей процес суттєво ускладнився. Подаються результати дослідження: визначення рівня сформованості соціальної адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти в умовах війни.
Опис
The article examines the problem of ensuring socio-pedagogical conditions for the adaptation of young children to preschool education. Emphasis is placed on the fact that during the period of martial law, this process became significantly more complicated. The results of the study are presented: determination of the level of formation of social adaptation of young children to the conditions of a preschool education institution in the conditions of war.
Ключові слова
адаптація, діти раннього віку, дошкільний заклад освіти, соціально-педагогічні умови, війна, adaptation, young children, preschool educational institution, socio-pedagogical conditions, war
Бібліографічний опис
Козакова А. Соціально-педагогічні умовив адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти в умовах війни / А. Козакова, К. Петровська // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції : збірник наукових праць / укладач Петровська К. В. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 321–328.