Проблеми односкладних речень у працях класиків-лінгвістів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Одним із провідних напрямків роботи сучасних мовознавців у галузі синтаксису української мови є вивчення типів простих предикативних одиниць. Сьогодні виділення односкладних речень в окремий структурний тип простих речень не викликає сумніву. Водночас деякі типи односкладних речень лінгвісти інтерпретують по-різному. Безперечна наявність спільних мовних ознак, які ще сто років тому змусили лінгвістів об’єднати ряд різновидів речень під загальною назвою «односкладні прості речення», вивчення їх семантичної структури стало особливо актуальним протягом останніх кількох десятиріч.
Опис
Ключові слова
односкладні речення, формально-граматичні, ознаки, семантика, класифікація, предикативні конструкції, лінгвістика, класики-лінгвісти
Бібліографічний опис
Стельмах А. С. Проблеми односкладних речень у працях класиків-лінгвістів / А. С. Стельмах // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 182-184.