Тренінг особистісно-професійного зростання : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із загальними основами особистісно-професійного зростання, концепціями та методами, спрямованими на розвиток їх особистісних та професійних якостей, а також надання їм інструментів для саморозвитку, самоменеджменту, психологічної стійкості та підвищення ефективності у навчанні і майбутній професійній діяльності. Предметом цієї дисципліни є вивчення теоретичних і практичних аспектів особистісно-професійного зростання.
Опис
Ключові слова
особистісно-професійний розвиток, тренінг, саморозвиток, самоменеджмент, психологічна стійкість, критичне мислення,, креативність, зростання
Бібліографічний опис