Потенціал неформальної освіти в контексті формування професіоналізму майбутніх фахівців із соціальної роботи

Анотація
У статті розкривається сутність та характерологічні ознаки неформальної освіти. Визначено значення неформальної освіти у професійному становлення майбутніх фахівців із соціальної роботи. Надано характеристику МООС (масовим відкритим онлайн курсам) та представлено результати дослідження щодо визначення здобуття майбутніми фахівцями із соціальної роботи неформальної освіти.
Опис
The article explores the essence and characteristic features of informal education. The significance of informal education in the professional development of future social work professionals is defined. A characterization of MOOCs (Massive Open Online Courses) is provided, along with the presentation of research results on the determination of informal education acquisition by future social work professionals.
Ключові слова
неформальна освіта, фахівець із соціальної роботи, масовий відкритий онлайн курс, informal education, social work professional, Massive Open Online Course (MOOC)
Бібліографічний опис
Сердюченко А. Потенціал неформальної освіти в контексті формування професіоналізму майбутніх фахівців із соціальної роботи / А. Сердюченко, К. Петровська // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (25-26 жовтня 2023 р., м. Запоріжжя) : збірник наукових праць / укладач К. В. Петровська. – Запоріжжя, 2023. – С. 152–158.