Соціальна підтримка сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті подано теоретичних аналіз аспектів соціальної підтримки сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю; розкривається поняття дитячої інвалідності як соціального явища; визначається сутність, зміст та нормативно-правове забезпечення соціальної підтримки сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, які в подальшому стануть у нагоді під час розробки та впровадження соціальнопедагогічної програми діяльності групи взаємодопомоги для сімей, які виховують дитину з інвалідністю.
Опис
In the article the theoretical are given analysis of aspects of social support of families in that children are brought up with disability; the concept of child's disability opens up as the social phenomenon; essence, maintenance and normatively-legal providing of social support of families in that children are brought up with disability, is determined, that in future will be useful during development and introduction of the social pedagogical program of activity of group of mutual help for families that bring up a child with disability.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. Соціальна підтримка сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю / Катерина Петровська, Наталія Голуб // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27–28 жовтня 2021 р.) : збірник наукових статей / укладач К. В. Петровська. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 203–210.
Зібрання