Логопедична освіченість та її місце в структурі корекційно-мовленнєвої компетентності батьків дітей дошкільного віку з вадами мови в сільській місцевості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються питання, пов’язані з логопедичною освіченістю батьків дітей дошкільного віку з вадами мовлення, зроблено спробу з’ясування змісту логопедичної освіченості та обґрунтування її необхідності для батьків, що мешкають у сільській місцевості
Опис
The article discusses issues related to speech therapy education of parents of preschool children with speech disorders. The attempt has been made to clarify the content of the logopedic education and substantiation of its necessity for parents who live in rural areas.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Логопедична освіченість та її місце в структурі корекційно-мовленнєвої компетентності батьків дітей дошкільного віку з вадами мови в сільській місцевості / Г. М. Мицик // Наукові записи Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – Вип. 1. – С. 161–167.