Підготовка кандидатів в прийомні батьки як напрям роботи соціального педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаціній роботі визначено роль сім’ї у становленні особистості й розвитку дитини та окреслено державну політику щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні; визначено сучасні сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; розкрито суть соціального супроводу прийомної сім’ї та підготовки кандидатів у прийомні батьки; вивчено ефективність зарубіжних та українських програм підготовки кандидатів у прийомні батьки.
Опис
The qualification work defines the role of the family in the formation of the personality and development of the child and outlines the state policy for orphans and children deprived of parental care in Ukraine; modern family forms of placement of orphans and children deprived of parental care are defined; the essence of social support of the foster family and the preparation of candidates for foster parents is disclosed; the effectiveness of foreign and Ukrainian programs for the preparation of candidates for foster parents was studied.
Ключові слова
сім'я, діти-сироти та діти, позбавлні батьківського піклування, соціальний супровід, програма підготовки кандидатів у прийомні батьки, family, orphans and children deprived of parental care, program of preparation of candidates for foster parents
Бібліографічний опис
Іваненко Н. Підготовка кандидатів в прийомні батьки як напрям роботи соціального педагога : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра / наук кер О. Гуренко. – БДПУ, 2023. – 64 с.