Дослідження психологічної адаптації до процесу навчання дітей із ЗПР

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавець «ПП Лисенко М.М.»
Анотація
У статті розглянуто поняття адаптація та визначені складові компоненти структури психологічної адаптації до процесу навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Визначено, що психологічною адаптацією називають пристосування особи до існуючих в суспільстві вимог і критеріїв оцінок за рахунок присвоєння норм і цінностей даного суспільства. Основними показниками психологічної адаптації дитини до школи є формування адекватної поведінки, встановлення контактів з учнями та вчителем, оволодіння практичними навичками навчальної діяльності. В структурі психологічної адаптації до процесу навчання виділені такі компоненти: соматичний та фізичний стан; поведінковий компонент; когнітивний компонент; емоційно-вольовий компонент. Розкрито сутність кожного з цих компонентів. Проведено дослідження сформованості структурних компонентів механізму психологічної адаптації дітей із затримкою психічного розвитку до процесу навчання та запропонована корекційна програма. Описані стадії (етапи) роботи з подолання дезадаптації дітей із затримкою психічного розвитку як тривалого і динамічного процесу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сизко Г. Дослідження психологічної адаптації до процесу навчання дітей із ЗПР / Г. Сизко, А. Жмайло // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2020. – Том 14. Методологія і теорія психології, вип. 3. – С. 46–55.
Зібрання