Mass pedagogical experience of sensory development of primary school students

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
A condition for the effectiveness of sensory development of primary school students is a critical study of the pedagogical experience of its organization. The importance of solving this problem is caused by the fact that school practice lays the foundation of pedagogical science and must take into account both modern scientific achievements and requirements of regulatory state documents. The purpose of the study is to highlight the mass pedagogical experience of sensory development of primary school students. To achieve this goal, written and oral interviews with teachers (questionnaires, interviews, talks) and observation of professional activities were used.
Опис
Умовою ефективності сенсорного розвитку учнів початкових класів є критичне вивчення педагогічного досвіду його її організації. Важливість розв’язання цієї проблеми зумовлена тим, що шкільна практика закладає основу педагогічної науки та має враховувати як сучасні наукові досягнення, так і вимоги нормативних державних документів. Мета дослідження полягає у висвітленні масового педагогічного досвіду сенсорного розвитку учнів початкової школи. Для досягнення поставленої мети проведено письмове й усне опитування вчителів (анкетування, інтерв’ю, бесіди) та спостереження за їхньою професійною діяльністю
Ключові слова
Бібліографічний опис
Barbashova І. Mass pedagogical experience of sensory development of primary school students / Iryna Barbashova // Integration of traditional and innovation processes of development of modern science : collective monograph / edited by authors. – 1 ed. – Riga : Baltija Publishing, 2020. – Р. 57–78. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-4
Зібрання