Повноголосо звучати в школі полум’яному слову А. С. Малишка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті запропоновано форми пожвавлення роботи з популяризації творчості А. С. Малишка в сучасній школі.
Опис
The article suggested forms to promote the revitalization of the A. S. Malishkо’s work in the modern school.
Ключові слова
Уроки позакласного читання, “поетична критика”, твори історико-біографічного та художньо-філософського характеру
Бібліографічний опис
Харіна О. Повноголосо звучати в школі полум’яному слову А. С. Малишка / Ольга Харіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 219–223.
Зібрання