Система вправ на текстовій основі з формування дискурсивного мовлення майбутніх вихователів під час вивчення дисципліни «Дошкільна лінгводидактика».

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
Анотація
У статті висвітлюється питання формування дискурсивного мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури автором з’ясовано, щo досягнення сучасної дошкільної лінгводидактики, повинні знати майбутні вихователі закладів дошкільної освіти і керуватися ними у процесі розробки технологій навчання дітей рідної мови. У запропонованій автором система вправ з формування дискурсивного мовлення враховані такі критерії: мета вправ, типи вправ, орієнтовні види завдань.
Опис
The article discovers the issue of formation of discursive speech of future preschool education specialists. The scientific substantiation of the concepts "discourse", "discursive speech" is given. The author emphasizes the importance of communicative competence as an integral part of the general professional training of preschool teachers.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Омеляненко А. В. Система вправ на текстовій основі з формування дискурсивного мовлення майбутніх вихователів під час вивчення дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» / Алла Омеляненко // Збірник наукових праць УДПУ. - Умань, 2021. - С. 150-161
Зібрання