Виховання толерантності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success : Dnipro, Ukraine
Анотація
У контексті сучасного розвитку суспільства активізується проблеми толерантності як об’єкта досліджень таких наукових галузей: філософії, психології, педагогіки. Різноаспектно у філософії цей феномен висвітлювали в працях О. Довгополова, Р. Валітова, В. Зінов’єв та ін. У психолого-педагогічних джерелах розглядаються основи свободи, поваги до прав іншої людини, терпимості, компромісу, особистісної значущості (А. Асмолов, І. Бех, С. Бондирєва, О. Безкоровайна, О. Докукіна, В. Кан-Калік, П. Кендзьор, А. Петровський та ін.). Особливо своєчасним вважається вивчення можливостей виховання толерантності в молодших школярів (Н. Бессараб, Н. Бирко, Л. Канішевська, А. Лесик, О. Попова, І. Сухопара та ін.), оскільки вчені констатують значний потенціал освітнього процесу та недостатню його практичну реалізацію.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Попова О. Виховання толерантності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання / О. Попова, А. Лесик // Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, (March 1–2, 2022). – Dnipro : FOP Marenichenko V.V., 2022. – С. 145–148.