Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць тематичної групи «Екстероцептивні відчуття людини»: зіставний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Opole : The Academy of Management and Administration
Анотація
Фразеологічна картина світу – образна система стійких мовних одиниць, щоформується під впливом різних суб’єктивних і об’єктивних факторів, цінностей, правил та уявлень, які відображають національно-культурну специфіку світорозуміння нації, та представлена у фразеологічних одиницях є предметом вивчення фразеологічної ідеографії. Мета нашого розвідки – структурувати, системно описати стійкі сполуки та визначити їхнє місце у фразеологічній картині світу носіїв української, англійської та французької мови.
Опис
In the article there have been structured and systematically describedphraseological units of the group “Exteroceptive human feelings” in Ukrainian, English and French according to thematic principle. There havebeen determined that studied thematic group is characterized by extraordinary variety of variant-synonymous rows which have their isomorphic and allomorphic properties, that indicates about cultural similarity of ideas about getting information from the world through the feelings. Described differences indicate about national specific of every nation, that reflects its life, character, way of life, customs and traditions.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шульженко А. Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць тематичної групи «Екстероцептивні відчуття людини»: зіставний аспект / А. Шульженко // Improving living standards: current opportunities and limitations : monograph / Editors : Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. - Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. - Р. 552-561.
Зібрання