Дослідження ступеня розуміння предмета суспільно-нормативної поведінки неформальною молоддю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
В статті розглядається питання формування системи знань умінь і навичок суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань. Зокрема, визначено ступінь розуміння предмета суспільно-нормативної поведінки, усвідомлення того, наскільки важливими є норми на рівні взаємодії із соціумом, групою, індивідом. Обґрунтовано організаційно-методичне забезпечення цього процесу.
Опис
In the article they consider the problem of forming a system of knowledge and skills of social-standard behavior of students in creative informal associations. In particular, the author defines the degree of understanding the subject of social-standard behavior, awareness of how important standards are at the level of interaction with society, some group and an individual. Justified by the Organizational and methodological support of this process is substantiated.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Дослідження ступеня розуміння предмета суспільно-нормативної поведінки неформальною молоддю / Катерина Петровська // Україно-польські педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики: збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет. Бердянськ: БДПУ, 2015. C. 115-120
Зібрання