Діяльність Генерального секретарства (міністерства) з міжнаціональних (міжнародних) справ УНР

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст.
Анотація
На початку ХХ ст. сучасні території України продовжували перебувати у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Соціально-економічний поступ України суттєво гальмувався умовами розвитку цих двох держав та загальними світовими тенденціями, зокрема, економічною кризою 1900 – 1903 рр. На відміну від країн Західної Європи, де криза змінилася економічним зростанням, Росія після кризи вступила в полосу депресії (застій в економіці), що була наслідком російсько-японської війни 1904 – 1905 рр. та революції 1905 – 1907 рр. Депресія продовжувалася до 1908 р. У 1909 – 1914 рр. відбулось прискорене піднесення економіки. Економічне зростання особливо відчутним було в українській промисловості. Незважаючи на те, що вона формувалась як частина загальноімперського економічного комплексу, складні соціально-економічні та політичні обставини не завадили на початку ХХ ст. завершенню в Україні промислового перевороту.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Макаренко Т. П. Діяльність Генерального секретарства (міністерства) з міжнаціональних (міжнародних) справ УНР / Т. П. Макаренко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 10. – С. 168–174.
Зібрання