Колір жіночої краси у сучасній англомовній та російськомовній рекламі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена розгляду колірних уявлень про жіночу красу, що представлені в текстах сучасної англомовної та російськомовної реклами декоративної косметики. В якості матеріалу для аналізу були обрані рекламні тексти засобів декоративної косметики популярних брендів. Для досягнення мети роботи автори залучили метод суцільної вибірки, описовий метод та прийоми компонентного аналізу. І в англомовному, і в російськомовному рекламному дискурсі спостерігається тенденція до розширення колірного словника завдяки запозиченням, створенню нових кольоропозначень власними засобами мовного коду. Англомовний рекламний текст містить значну кількість франкомовних запозичених кольоропозначень, а російськомовна реклама, в свою чергу, піддається впливу англомовних текстів (багаточисельні приклади колірних англіцизмів, запозичені дериваційні та синтаксичні моделі складних кольоропозначень). Найбільша кількість лексичних запозичень в російськомовному колірному словнику спостерігається при визначенні тону шкіри. В англомовній рекламі декоративної косметики колірний ряд, визначаючий відтінок шкіри жінки значно ширший, аніж російськомовний аналог. В російськомовній рекламі фарб для волосся, переважна кількість кольоропозначень, зафіксованих нами, репрезентують саме світлі або руді відтінки. І в англомовному, і в російськомовному рекламному дискурсі гарними вважаються чорні вії (один з показників сексуальної привабливості жінки). Традиційним в російськомовному та англомовному рекламному дискурсі є порівняння губ з квіткою, солодощами, фруктами, алкогольними напоями, абстрактними поняттями, що пов’язані з коханням та романтичними відносинами. Колірні вподобання щодо тону жіночих губ в англомовній та російськомовній рекламі дещо не співпадають. Англомовна та російськомовна реклама репрезентує стандарти жіночої краси, спираючись на етнокультурне сприйняття образу жінки, її ролі в сучасному суспільстві та мовному колективі (серед паттернів поведінки сучасної представниці жіночої статі чітко простежуються два сценарії “пасивний” та “активний”).
Опис
The article deals with “colorful” representation of female beauty, which is used in modern English-speaking and Russian-speaking society advertising (printed and internet resources of cosmetics and beauty products’ advertising were chosen). The authors used different methods; main of them are describing method and component analysis when peculiarities of the advertising color terms meanings were in focus. Both English and Russian advertising discourses have had a tendency to create or borrow new color terms, in eager to describe modern beauty trends. English advertising texts includes a lot of originally French color terms, but Russian advertising texts have been incorporating English color terms, borrowed derivative and syntax models of modern color terms. The biggest part of lexical borrowings in Russian color terms vocabulary defines complexion and body skin color. In English advertising range of color terms, describing body skin tone or complexion is larger than in Russian-speaking advertising. In Russian-speaking advertising (hair color names), there are more fair or reddish hair names. Both English and Russian advertising discourse represent dark (black and brown) eyelashes as a feature of attractive woman. In English advertising as well as Russian one there is a comparison “mouth | lips – flower, sweets, fruit, spirits, and abstract notions”. Abstract notions link with feeling of love and romance. Lip color preferences in Russian-speaking and English-speaking advertising are not the same. English and Russian advertising represent different standards of female beauty.
Ключові слова
Кольоропозначення, реклама, значення, сема, лексема, метафора, конотація
Бібліографічний опис
Горлачова В. Колір жіночої краси у сучасній англомовній та російськомовній рекламі / Вікторія Горлачова, Тетяна Хейлік // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 90-99.
Зібрання