Етнолінгвістична маркованість кольороназв у поетичній мові збірки «замурована музика» Д. Кременя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Колір є одним із компонентів національного світосприйняття й світовіддзеркалення, належить до числа понять, які характеризують і духовні процеси, які відбуваються в суспільстві. Одним із важливих аспектів вивчення кольоративів є всебічний аналіз їх функційних властивостей у мові фольклору та художньої літератури. Численні спостереження в галузі лінгвопоетики переконують, що в поетичній мові назви кольорів є естетично проакцентованими, відзначаються багатством семантичних наповнень і виконуваних функцій. Колірна гама як важливе мовноестетичне явище є одним із показників індивідуального стилю автора, а її аналіз має принципове значення для розуміння специфіки поетичномовних картин світу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кушнікова Н. О. Етнолінгвістична маркованість кольороназв у поетичній мові збірки «замурована музика» Д. Кременя / Н. О. Кушнікова // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2020. - С. 49-52.