Фразеологізми тематичної групи “Спілкування” у зіставному аспекті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей фразеологізмів тематичної групи “Комунікація”. Встановлено, що ця група складається з трьох семантичних полів: “Вербальне спілкування”, “Невербальне спілкування”, “Мовчання”. На матеріалі французької, української та болгарської мов були встановлені універсальні та специфічні особливості фразеологічних одиниць цієї групи.
Опис
The article is dedicated to the study of peculiarities of the phraseological units of the thematic group “Communication”. It is determined that this group consists of three semantic fields: “Verbal communication”, “Non-verbal communication”, and “Silence”. Some universal and specific features of the phraseological units of this group were established on the material of the French, Ukrainian, and Bulgarian languages.
Ключові слова
Фразеологічна одиниця, комунікація, вербальне спілкування, невербальне спілкування, мовчання
Бібліографічний опис
Сердюк А. М. Фразеологізми тематичної групи “Спілкування” у зіставному аспекті / Алла Сердюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 31–38.
Зібрання