Ініціювання створення молодіжних груп соціальних ініціатив на допомогу творчим неформальним об’єднанням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Запорізького національного університету
Анотація
Розглядається проблема організації виховної роботи з учнівською молоддю творчих неформальних об’єднань. Обґрунтовується необхідність врахування специфіки проведення дозвілля цією категорією молоді в будуванні стратегії виховної діяльності. Як основний засіб роботи пропонується ініціювання створення молодіжних груп соціальних ініціатив, в основу якого буде покладено методи вуличної соціальної роботи, волонтерської діяльності та просвітницької роботи «рівний – рівному».
Опис
The problem of organization of educational work with students of creative informal associations is considered. The necessity of taking into account the specifics of leisure activities of this category of youth in building a strategy of educational activity is substantiated. As the main means of work, it is proposed to initiate the creation of youth groups of social initiatives, which will be based on the methods of street social work, volunteer activity and educational work "equal - equal." Keywords: student youth, creative informal networks, initiation, social initiatives, street social work, volunteering.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К.В. Ініціювання створення молодіжних груп соціальних ініціатив на допомогу творчим неформальним об’єднанням / Катерина Петровська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. Педагогічні науки. – 2011. – № 3. – С. 32-37.
Зібрання