Роль електронних курсів на платформі Moodle у формуванні професійної компетентності майбутніх суднових механіків

dc.contributor.authorВоробйов, Павлоuk
dc.date.accessioned2023-10-09T13:28:21Z
dc.date.available2023-10-09T13:28:21Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionThis article is devoted to the place of electronic courses of the Moodle platform in the formation of professional competence of future ship engineers. The formation of professional competence of future ship engineers in scientific discourse is investigated. There are several basic concepts: professional competence and e-course. The study is focused on solving the problem of distance learning during COVID-19 pandemic. The Moodle platform is considered as a basis for the creation and use of a set of teaching materials, methods and forms of educational process in a maritime educational institution. A set of interrelated methods is used (terminological analysis, data generalization, methodological methods and approaches). Electronic course of the Moodle platform Ship diesel installations (Theory, Course design) is considered as the main tool for formation of professional competence of future ship engineers. The tools of the e-course include the following: H5P, HotPot, IMS content package, SCORM package, URL (web link), Database, Choice, Wiki, Glossary, Tasks, External tool, Book, Label, Survey, Workshop, Page, Folder, Quiz, Lesson, File, Forum, Chat. It is noted that elements such as messenger, Task activity, Forum and Chat provide feedback on the e-course, which is very difficult to organize in quarantine. It is noted that the use of e-courses has a number of advantages that help improve the quality of teaching professional disciplines. The advantages include: flexible class schedule; the ability to view lecture materials as many times as each student needs individually; a more effective way to study disciplines; availability, etc. However, the courses also have disadvantages, such as the need for a high level of motivation and self-discipline. In our further research it is planned to analyze a mixed model of teaching professional disciplines to future ship engineers on the basis of integrated courses at the Maritime College.en
dc.description.abstractСтаття присвячена місцю електронних курсів платформи Moodle у формуванні професійної компетентності майбутніх судномеханіків. Досліджено цей феномен у науковому дискурсі. Наведено декілька основних понять: професійна компетентність та електронний курс. У дослідженні основна увага акцентована на вирішення проблеми організації дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19. Платформа Moodle розглядається як база для створення та використання комплексу навчально-методичних матеріалів, методів та форм освітнього процесу у морському закладі освіти. Використовується комплекс взаємопов’язаних між собою методів (термінологічного аналізу, узагальнення даних, методологічні методи та підходи). Електронний курс платформи Moodle Суднові дизельні установки (Теорія, Курсове проектування) розглядається як основний інструмент для формування професійної компетентності майбутніх судномеханіків. До інструментів електронного курсу віднесено такі: H5P, HotPot, IMS контент пакет, SCORM пакет, URL (веб-посилання), База даних, Вибір, Вікі, Глосарій, Завдання, Зовнішній засіб, Книга, Напис, Обстеження, Семінар, Сторінка, Тека, Тест, Урок, Файл, Форум, Чат. Наголошується, що такі елементи, як мессенджер, діяльність Завдання, Форум та Чат забезпечують на електронному курсі зворотній зв'язок, який дуже важко організувати в умовах карантину. Зауважено, що використання електронних курсів містить низку переваг, які сприяють підвищенню якості викладання професійних дисциплін. До переваг відносяться такі: гнучкий розклад занять; змога переглянути лекційні матеріали стільки разів, скільки потрібно кожному студенту індивідуально; більш ефективний спосіб вивчення дисциплін; доступність тощо. Проте, курси містять і недоліки, як-от потреба у високому рівні вмотивованості і самодисципліни. У подальших наших дослідженнях планується аналіз змішаної моделі викладання професійних дисциплін майбутнім судновим механікам на основі інтегрованих курсів у морському коледжі.uk
dc.identifier.citationВоробйов П. Роль електронних курсів на платформі Moodle у формуванні професійної компетентності майбутніх суднових механіків / Павло Воробйов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 231-240.uk
dc.identifier.issn2412-9208
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1412
dc.language.isootheren
dc.publisherБердянський державний педагогічний університетuk
dc.relation.ispartofseriesПедагогічні науки; 3uk
dc.subjectПрофесійна компетентність, суднові механіки, електронні курси, Moodle, морські спеціалістиuk
dc.titleРоль електронних курсів на платформі Moodle у формуванні професійної компетентності майбутніх суднових механіківuk
dc.title.alternativeThe role of e-courses on LMS Moodle in the formation of professional competence of future ship engineersen
dc.typeArticleen
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Vorobyov-The-role-of-e-courses-on-LMS-Moodle-in-the-formation-of-professional-competence-of-future-ship-engineers.pdf
Розмір:
696.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання