Основи наукового мовлення та академічної культури: силабус навчальної дисципліни «Початкова освіта» на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: допомогти здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти зрозуміти специфіку українського наукового мовлення; засвоїти системні знання про використання фахових термінів, розвиток традицій наукової усної та писемної комунікації; виробити вміння продукувати тексти наукових жанрів; дотримуватися академічної культури в процесі здійснення дослідницької діяльності. Завдання курсу: 1. Засвоєння здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освітизнань щодо специфічних рис писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основних жанрових різновидів наукового стилю; головних категорій, властивостей, структури, мовних засобів організації наукової інформації в академічному тексті; культури конспектування, анотування, реферування, редагування, перекладу наукового тексту. 2. Формування в магістрантів умінь щодо пошуку і використання необхідної інформації з лексикографічних, довідниково-енциклопедичних, наукових, навчальних, навчально-методичних видань у процесі підготовки кваліфікаційної роботи, її апробації та в подальшій професійній діяльності. 3. Розвиток у здобувачів навичок усної та письмової презентації результатів наукового дослідження українською мовою, умінь операційної обробки наукових текстів різних жанрів наукового стилю і жанрів; моделювання зв’язних наукових текстів різних жанрів, у тому числі з використанням інформаційних технологій. 4. Усвідомлення цінностей, норм і традицій академічної культури.
Опис
Ключові слова
наукове мовлення, культура мови, культура наукового мовлення, науковий стиль, підстиль, академічна доброчесність, культура академічних текстів
Бібліографічний опис