Положення про академічну доброчесність: проблеми імплементації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто проблеми імплементації політики академічної доброчесності у закладах вищої освіти; з’ясовано, що імплементація фундаментальних принципів, формування освітнього середовища нульової толерантності до порушень етичних стандартів потребує розробки політики та запровадження практики академічної доброчесності. Ключовим у цьому процесі є узгодження декларації цінностей та їх утвердження в освітній практиці. Також проаналізовано та узагальнено результати дослідження щодо усвідомлення суті та значення академічної доброчесності, бажання артикулювати позицію щодо академічної доброчесності здобувачами другого (магістерського) рівня освіти Вінницького національного технічного університету. Об’єктом дослідження були тексти учасників про значення академічної доброчесності в закладі вищої освіти. До текстів було застосовано якісно-кількісний аналіз за такими критеріями: 1) вияв позиції в питанні академічної доброчесності; 2) «Я»-позиція (самовиявлення, самоаналіз, самовикриття); 3) акцентуація текстів; 4) апеляція до моральних принципів академічної доброчесності. Автори прийшли до таких загальних висновків: водночас із засвоєнням суті, змісту і значення академічної доброчесності на теоретичному рівні майже всі учасники дослідження підкреслено акцентували позицію дотримання академічних етичних стандартів; разом з тим було помітне замовчування магістрантами ситуації порушення та відповідальності, що свідчить про уникання дискусії щодо процедур розгляду справ порушень та відповідальності за недотримання етичних принципів. Декларативний характер переважної кількості досліджених текстів, приховування в текстах «Я»-позиції, уникання артикуляції цінностей дають підстави для висновку про неусвідомлення значною частиною магістрантів суті та значення академічної доброчесності. Узагальнення результатів дослідження можуть бути використані при зміні підходів, процесів та процедур для вдосконалення системи забезпечення академічної доброчесності у Вінницькому національному технічному університеті та інших закладах вищої освіти.
Опис
Ключові слова
Заклад вищої освіти, академічна доброчесність, політика, положення, порушення академічної доброчесності, текст
Бібліографічний опис
Залюбівська О. Положення про академічну доброчесність: проблеми імплементації / Оксана Залюбівська, Олена Слободянюк // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.30-42.
Зібрання