Тренінг особистісно-професійного зростання: силабус на 2023-2024 н. р. (ОПП "Спеціальна освіта")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компонента "Тренінг особистісно-професійного зростання" за освітньою програмою «Спеціальна освіта» на 2023-2024 навчальний рік. Метою викладання навчальної дисципліни «Тренінг особистісно-професійного зростання» є ознайомлення здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із загальними основами особистісно-професійного зростання; формування глибокого розуміння власної особистості та можливостей; сприяння професійному самовизначенню та розкриттю внутрішнього потенціалу, усвідомленню відповідальності за власні вчинки у різних життєвих обставинах; розвиток професійного мислення. Предметом цієї дисципліни є вивчення теоретичних і практичних аспектів особистісно-професійного зростання.
Опис
Ключові слова
особистісно-професійний розвиток, тренінг, саморозвиток, самовизначення, психологічна стійкість, зростання
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Тренінг особистісно-професійного зростання : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Спеціальна освіта» на 2023-2024 навчальний рік / Г. М. Мицик. – Запоріжжя : БДПУ. 2023. – 8 с.