Саморегуляція поведінки здобувачів вищої освіти в умовах війни як важлива складова життєвої компетентності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ, м. Бердянськ
Анотація
У статті розглянуто проблему саморегуляції поведінки здобувачів вищої освіти в умовах війни як важливої складової життєвої компетентності. Розкрито такі поняття як «компетентність», «життєва компетентність», «саморегуляція поведінки». Представлені результати діагностики рівня загальної саморегуляції поведінки та її компонентів у здобувачів вищої освіти в умовах війни.
Опис
The article examines the problem of self-regulation of the behavior of students of higher education in the conditions of war as an important component of life competence. Such concepts as «competence», «life competence», «self-regulation of behavior» are revealed. The results of the diagnosis of the level of general self-regulation of behavior and its components in students of higher education in the conditions of war are presented.
Ключові слова
Саморегуляція поведінки, життєва компетентність, здобувачі вищої освіти в умовах війни, self-regulation of behavior, life competence, students of higher education in war conditions
Бібліографічний опис
Федорик В. В. Саморегуляція поведінки здобувачів вищої освіти в умовах війни як важлива складова життєвої компетентності / В. В. Федорик // Формування життєвої компетентності особистості в освітньому, психологічному, соціокультурному вимірах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2022 року). – Бердянськ, 2022. – С. 75–78.