Методика навчання математики, 6 семестр : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: Предметом вивчення навчальної дисципліни є математика як навчальний предмет і закономірності процесу навчання математики учнів різних вікових груп. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання математики» є теоретична та методична підготовка майбутніх учителів математики до майбутньої фахової діяльності у закладах загальної середньої освіти; формування загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів математики.
Опис
Ключові слова
математика, методика навчання, алгебра, геометрія, учень, компетентність
Бібліографічний опис