Соціально-педагогічна робота з неформальними молодіжними об’єднаннями: зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Бондаренко М. О.
Анотація
У тезах розглянуто напрями соціально-педагогічної роботи з членами неформальних об’єднань за кордоном (на прикладі Німеччини), яка спрямована на стимулювання або підтримку соціально-спрямованої творчої діяльності неформальних молодіжних об’єднань.
Опис
The article see social pedagogical work as signments are considered with the members of informal associations abroad (on the example of Germany), that issentto stimulation or support of the social directed creative activity of informal youth associations.
Ключові слова
соціально-педагогічна робота, неформальні об’єднання, творча діяльність, молодіжні об’єднання, social and pedagogical work, informal associations, creative activities, youth associations
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Соціально-педагогічна робота з неформальними молодіжними об’єднаннями: зарубіжний досвід / Катерина Петровська // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2017. – С. 213–217.