The Typology of Syntactic Means of Expressiveness Used on the Ukrainian Social Networking Sites

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The work examines the peculiarities of functioning of such syntactic means of showing expressiveness, which always attract attention and, accordingly, are one of the factors of influence on the recipient of information. The criteria for distinguishing parcelling from joining are proposed.
Опис
У роботі розглянуті особливості функціонування таких синтаксичних засобів вираження експресивності, які завжди привертають увагу і, відповідно, є одним з чинників впливу на отримувача інформації. Запропоновано критерії відмежування парцеляції від приєднування.
Ключові слова
syntactic means, ellipsis, contamination, parcellation (parcelling), parcelled sentence, adjoining, adjoining construction
Бібліографічний опис
Bohdan V. The Typology of Syntactic Means of Expressiveness Used on the Ukrainian Social Networking Sites /V. Bohdan // Медіакартина світу : формування особистості під впливом медіа: матеріали V міжвузівської наукової конференції (м. Бердянськ, 11 травня 2023 р.): зб. наукових доповідей. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - С. 10–13.