Соціально-педагогічні умови адаптації дітей дошкільного віку до умов ЗДО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі охарактеризовано поняття та основні етапи соціальної адаптації; визначено основні завдання та напрями роботи працівників ЗДО з метою створення оптимальних умов для соціальної адаптації дитини; досліджено стан сформованості соціальної адаптації дітей дошкільного віку до умов ЗДО; розкрито зміст соціальної адаптації дітей дошкільного віку до умов ЗДО.
Опис
The qualification work describes the concept and main stages of social adaptation; the main tasks and directions of work of the employees of the SDE are determined in order to create optimal conditions for the social adaptation of the child; the state of formation of social adaptation of preschool children to the conditions of RES is investigated; the content of social adaptation of preschool children to the conditions of RES is disclosed.
Ключові слова
соціальна адаптація, напрями роботи працівників ЗДО, оптимальні умови соціальної адаптації, social adaptation, directions of work of employees of pre-school education institution, optimal conditions of social adaptation
Бібліографічний опис
Паляренко А. Соціально-педагогічні умови адаптації дітей дошкільного віку до умов ЗДО : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Тургенєва — БДПУ, 2023 — 78 с.