Використання сучасних педагогічних технологій в дошкільній освіті: наставництво та коучинг у підготовці вихователя ЗДО

Анотація
У статті розглядаються сучасні педагогічні технології: коучинг та наставництво. Зроблено акцент на тому, що сучасна система вищої освіти потребує впровадження новітніх технологій, які допоможуть сформувати та виховати висококваліфікованого фахівця, який буде відповідати соціальному запиту. Визначено, що наставництво у підготовці фахівців дошкільної освіти – це спільна діяльність викладачів і студентів, спрямована на обмін педагогічним досвідом, підтримку і супровід розвитку молодого фахівця з використанням різних підходів і видів діяльності. Наставником може бути досвідчений, авторитетний та вмотивований викладач, консультант або координатор особистісного та професійного розвитку студентів-педагогів, який надає їм педагогічну підтримку та наставництво в освітньому просторі навчального закладу з метою забезпечення взаємного професійного розвитку на засадах співпраці. Обґрунтовано, що наставництво та коучинг повинні спиратися на наступні наукові підходи: акмесинергетичний підхід, аксіологічний підхід, творчий підхід, системний підхід, компетентнісний підхід. Зазначено, що коучинг сприяє створенню сприятливих умов для формування фахівця, який здатен реалізувати свої потенційні здібності, професійні якості, і який буде спроможним самостійно приймати відповідальні рішення щодо своєї професійної діяльності. Висловлено думку, що наставниками можуть бути досвідчені викладачі, куратори, тьютори, методисти факультету, оскільки наставництво передбачає довготривалу співпрацю між освітянами та студентами з метою особистісного та професійного розвитку. А в ролі коуча мають бути психологи психологічної служби закладу або викладачі кафедри психології, оскільки коучинг є цілеспрямованим та оптимізованим процесом з допомогою якого розвиваються особистісні та професійні якості людини. Запропоновано розробити програму «Виховання та навчання майбутніх вихователів ЗДО засобами наставництва та коучингу», яка складається з чотирьох етапів: етапу аналізу та прогнозування, етапу вирішення проблем, операційно-технологічний етапу та рефлексивно-коригувальний етапу. Акцентовано увагу на тому, що наставництво повинно продовжуватися під час виконання професійної діяльності у закладі дошкільної освіти
Опис
Ключові слова
майбутні вихователі ЗДО, коучинг, наставництво, сучасні технології
Бібліографічний опис
Використання сучасних педагогічних технологій в дошкільній освіті: наставництво та коучинг у підготовці вихователя ЗДО / Фасолько Т. С., Ковтун А. В., Гужанова Т. С., Остапко Л. О., Семеняко Ю. Б. // Вісник науки та освіти. – 2023. – №8 (14). – С. 807–820.
Зібрання